درسهایی از MBA – سازمان و مدیریت – جلسه۲

درسهایی از MBA – سازمان و مدیریت – جلسه۲

دیده شده: 401 مبانی سازمان و مدیریت (جلسه ۲) دوره یک ساله مدیریت اجرایی، MBA،  دانشگاه شهید بهشتی  آقای دکتر شهداد شعبانی، ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ هدف شما از زندگی چیست؟ هر کسی باید هدف زندگی خود را بداند خیلی ها معتقدند که هدف از زندگی شاد زندگی کردن است. برخی دیگر معتقدند هدف از زندگی

ادامه مطلب
درسهایی از MBA – سازمان و مدیریت – جلسه۱

درسهایی از MBA – سازمان و مدیریت – جلسه۱

دیده شده: 780 مبانی سازمان و مدیریت (جلسه ۱) دوره یک ساله مدیریت اجرایی، MBA،  دانشگاه شهید بهشتی  آقای دکتر شهداد شعبانی، ۱۶ فروردین ۱۳۹۷   مقدمه و آشنایی با دوره مبانی سازمان و مدیریت   در این درس ما مفاهیمی را که قبلا بارها و بارها به کار برده ایم را یک بار دیگر

ادامه مطلب
درسهایی از MBA – اصول و فنون مذاکره – جلسه۳

درسهایی از MBA – اصول و فنون مذاکره – جلسه۳

دیده شده: 313 اصول و فنون مذاکره (جلسه ۳) دوره یک ساله مدیریت اجرایی، MBA،  دانشگاه شهید بهشتی  آقای دکتر محمد علی حقیقی، ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ اشتباهات مذاکره برای آنکه در یک مذاکره موفق باشیم لازم است از اشتباهات مذاکره ای اجتناب کنیم. آماده نبودن قبل از ورود به جلسه مذاکره، رفنار مناظره ای به

ادامه مطلب
درسهایی از MBA – اصول و فنون مذاکره – جلسه۲

درسهایی از MBA – اصول و فنون مذاکره – جلسه۲

دیده شده: 325 اصول و فنون مذاکره (جلسه ۲) دوره یک ساله مدیریت اجرایی، MBA،  دانشگاه شهید بهشتی  آقای دکتر محمد علی حقیقی، ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ ارتباطات در مذاکره نکته: قبل از هر جلسه و نشستی باید شیوه کاری که در پیش خواهیم گرفت را مدیریت کنیم. نکته هدف گذاری: هر وقت اهداف خود را

ادامه مطلب
درسهایی از MBA – اصول و فنون مذاکره – جلسه۱

درسهایی از MBA – اصول و فنون مذاکره – جلسه۱

دیده شده: 707 اصول و فنون مذاکره (جلسه ۱) دوره یک ساله مدیریت اجرایی، MBA،  دانشگاه شهید بهشتی  آقای دکتر محمد علی حقیقی، ۱۶ فروردین ۱۳۹۷   سوال: چرا بسیاری از موضوعاتی را که ما می توانیم به تنهایی مطالعه کنیم، در همه دنیا بطور دسته جمعی تدریس می شود؟ ( خودتان به این سوال

ادامه مطلب
دوره MBA دانشگاه شهید بهشتی عالی است

دوره MBA دانشگاه شهید بهشتی عالی است

دیده شده: 540 دوره MBA دانشگاه شهید بهشتی با هدف آموزش مفاهیم و پایه های اصلی مدیریت به صورت جامع و فشرده طراحی شده است. رویکرد اساتید دوره،  افزایش درآمد کسب و کار شما است. مخاطبان MBA چه کسانی هستند؟ مخاطبان این دوره مدیران، کارآفرینان و کسانی هستند که “حرفه مدیریت” را انتخاب کرده اند

ادامه مطلب