قوانین و مقررات سایت کار و زندگی


نحوه ارسال کالا


کلیه کاربرانی که قصد عضویت و خریداری از سایت کار و زندگی را دارند ، مفاد این توافق‌نامه را کامل مطالعه و سپس اقدام به عضویت و خرید از سایت می نمایند.

عضویت در سایت و یا خرید از آن به منزله مطالعه و قبول شرایط خرید و عضویت و قوانین و مقررات مربوطه می باشد.