دانلود

زمان تقریقی مطالعه: < 1 دقیقه

دانلود فایلهای وبسایت کار و زندگی


فایل های صوتی کتاب تئوری انتخاب نوشته آقای دکتر گلسر

فایل صوتی مقدمه کتاب تئوری انتخاب ۱ (90 downloads)

فایل صوتی مقدمه کتاب تئوری انتخاب ۲ (47 downloads)

فایل صوتی مقدمه کتاب تئوری انتخاب ۳ (45 downloads)


نمونه صورتجلسه

نمونه صورتجلسه ۱ (32 downloads)

نمونه صورتجلسه ۲ (25 downloads)