دانلود

زمان تقریقی مطالعه: < 1 دقیقه

دانلود فایلهای وبسایت کار و زندگی


فایل های صوتی کتاب تئوری انتخاب نوشته آقای دکتر گلسر

فایل صوتی مقدمه کتاب تئوری انتخاب ۱ (130 دانلود ها)

فایل صوتی مقدمه کتاب تئوری انتخاب ۲ (71 دانلود ها)

فایل صوتی مقدمه کتاب تئوری انتخاب ۳ (76 دانلود ها)


نمونه صورتجلسه

نمونه صورتجلسه ۱ (53 دانلود ها)

نمونه صورتجلسه ۲ (40 دانلود ها)