دانلود

زمان تقریقی مطالعه: < 1 دقیقه

دانلود فایلهای وبسایت کار و زندگی


فایل های صوتی کتاب تئوری انتخاب نوشته آقای دکتر گلسر

فایل صوتی مقدمه کتاب تئوری انتخاب ۱ (152 دانلود ها)

فایل صوتی مقدمه کتاب تئوری انتخاب ۲ (88 دانلود ها)

فایل صوتی مقدمه کتاب تئوری انتخاب ۳ (91 دانلود ها)


نمونه صورتجلسه

نمونه صورتجلسه ۱ (68 دانلود ها)

نمونه صورتجلسه ۲ (54 دانلود ها)